Playing: Libya lỗ đầu vì Âu Châu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-Sep-2018
  1. Libya lỗ đầu vì Âu Châu
  2. Cái gai Bắc Hàn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)