Playing: Argentina xin cấp cứu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Aug-2018
  1. Argentina xin cấp cứu
  2. Tiền Tầu trong nước Việt

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)