Playing: Trung Cộng chi phối Việt Nam ra sao?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Jan-2018
  1. Trung Cộng chi phối Việt Nam ra sao?
  2. 10 năm sau Tổng Suy Trầm: Con bệnh chưa lành

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)