Playing: Hoa Kỳ không triệt thoái!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Sep-2018
  1. Hoa Kỳ không triệt thoái!
  2. Lợi hại kinh tế của Thương chiến Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)