Playing: Lại một vụ khủng hoảng hối đoái nữa?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Aug-2018
  1. Thổ dậy hay Turkey xoay trục
  2. Lại một vụ khủng hoảng hối đoái nữa?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)