Playing: Chửi Trump được gì?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Sep-2018
  1. Chửi Trump được gì?
  2. Kinh tế Hoa Kỳ? Vạn lý độc hành!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)