Playing: Cuba và 60 năm diễn giải lắt léo

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Jan-2019
  1. Cuba và 60 năm diễn giải lắt léo
  2. Quốc doanh Trung Cộng vẫn làm cha!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)