Playing: Quyền khai chiến (Phần 1)

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Dec-2017
  1. Quyền khai chiến (Phần 1)
  2. Quyền khai chiến (Phần 2)-Tham Chiến khác Khai Chiến như thế nào?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)