Playing: Kinh tế Mỹ hắt hơi, nhiều nước sẽ bơi vào giông bão!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Mar-2019
  1. Kinh tế Mỹ hắt hơi, nhiều nước sẽ bơi vào giông bão!
  2. Nga đưa quân vào cứu chế độ Maduro tai Venezuela...

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)