Playing: Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đàm phán gấp

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Aug-2018
  1. Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đàm phán gấp
  2. Hoa Kỳ Dị và các dị tật!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)