Playing: Mâu thuẫn Tôn giáo - Vatican và Bắc Kinh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Jul-2018
  1. Putin và Nhân khẩu học
  2. Mâu thuẫn Tôn giáo - Vatican và Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)