Playing: Giá dầu thô và việc trừng phạt Iran

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Apr-2019
  1. Giá dầu thô và việc trừng phạt Iran
  2. Nhất Đái Nhất Lộ và... Thủy Quân Lục Chiến của Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)