Playing: Tam Thập Lục Kế trong lịch sử Việt Nam (Phần 1)

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Dec-2017
  1. Tam Thập Lục Kế trong lịch sử Việt Nam (Phần 1)
  2. Tam Thập Lục Kế trong lịch sử Việt Nam (Phần 2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)