Playing: Tư bản chủ nghĩa là phải có cạnh tranh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Feb-2019
  1. Gian nan tái thiết Venezuela
  2. Tư bản chủ nghĩa là phải có cạnh tranh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)