Playing: Hoa Kỳ muốn lập Quân chủng Không gian

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Jan-2019
  1. Canada giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng
  2. Hoa Kỳ muốn lập Quân chủng Không gian

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)