Playing: Đức-Nga lại khắng khít!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Aug-2018
  1. Đức-Nga lại khắng khít!
  2. Đài Loan lại vừa mất bạn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)