Playing: Trung Cộng ngoài Đông Hải

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 21-Aug-2018
  1. Trung Cộng ngoài Đông Hải
  2. Hy Lạp thoát nợ, Euro chưa thoát hiểm

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)