Playing: Dịch tả lợn tại Trung Quốc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Apr-2019
  1. Dịch tả lợn tại Trung Quốc
  2. Bi Đen vẫn... Đen

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)