Playing: Hoa Kỳ Dị - Nước Mỹ Điên

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Oct-2017
  1. Hội nghị Trung Ương 6 ĐCSVN - Catalunya và Âu Châu
  2. Hoa Kỳ Dị - Nước Mỹ Điên

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)