Playing: Danh hài đắc cử Tổng thống Ukraine

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Apr-2019
  1. Danh hài đắc cử Tổng thống Ukraine
  2. Trung Cộng vào sân sau của Úc và New Zealand

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)