Playing: Châm Kim và Thượng đỉnh!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Feb-2019
  1. Châm Kim và Thượng đỉnh!
  2. Vladimir Putin và J. F. Kennedy!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)