Playing: Iran lại dọa nạt bằng tối hậu thư

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-May-2019
  1. Mánh khóe Bắc Kinh!
  2. Iran lại dọa nạt bằng tối hậu thư

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)