Playing: Thất nghiệp và lão hóa tại Trung Quốc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Apr-2019
  1. Thất nghiệp và lão hóa tại Trung Quốc
  2. Khi Hoa Kỳ lại xoay trục

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)