Playing: Bắc Kinh trong thương chiến

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-Aug-2018
  1. Iran nhăn răng
  2. Bắc Kinh trong thương chiến

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)