Playing: Iran xử trí ra sao?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-May-2018
  1. Ba Tư tứ bề thọ địch
  2. Iran xử trí ra sao?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)