Playing: Nga mệt mỏi trên sân banh Syria!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Jul-2018
  1. Giải ảo về Giải World Cup
  2. Nga mệt mỏi trên sân banh Syria!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)