Playing: Trung Quốc Mộng và Mị - Con người XHCN Việt Nam

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Oct-2017
  1. Hoa Kỳ Dị: Khi truyền thông xuyên tạc
  2. Trung Quốc Mộng và Mị - Con người XHCN Việt Nam

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)