Playing: Thương chiến giữa hai hệ thống chính trị

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Sep-2018
  1. Thương chiến giữa hai hệ thống chính trị
  2. Giăng bẫy lụa trên đường tơ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)