Playing: Hoa Kỳ Dị: Chính quyền đóng cửa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Jan-2018
  1. Hoa Kỳ Dị: Chính quyền đóng cửa
  2. Chiến lược chống Tầu của Trump

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)