Playing: Lộn tiết với “Quốc Khánh Tiết”!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Oct-2018
  1. Lộn tiết với “Quốc Khánh Tiết”!
  2. Những mâu thuẫn của Trung Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)