Playing: Thực lực Kinh tế của Hoa Kỳ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Jun-2018
  1. Trung Quốc bất an
  2. Thực lực Kinh tế của Hoa Kỳ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)