Playing: Hà Nội nhận giặc làm cha

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Apr-2018
  1. Trừng phạt Syria?
  2. Hà Nội nhận giặc làm cha

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)