Playing: Lật mặt nạ Bắc Kinh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Oct-2017
  1. Tỷ phú Tầu Quách Văn Quý là ai?
  2. Lật mặt nạ Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)