Playing: Thời niên thiếu ở Pháp Phần 1: Làn ranh Quốc-Cộng của người Việt giữa Paris

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Dec-2017
  1. Thời niên thiếu ở Pháp Phần 1: Làn ranh Quốc-Cộng của người Việt giữa Paris
  2. Thời niên thiếu ở Pháp Phần 2: Những cuộc đụng độ giữa hai phe Quốc-Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)