Playing: Nước Úc dưới bóng rợp Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-May-2019
  1. Nước Úc dưới bóng rợp Trung Cộng
  2. Hoa Kỳ dàn trận đối phó với Iran

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)