Playing: Hoa Kỳ Dị - Câu chuyện xây tường

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Jan-2019
  1. Apple rơi rụng vì Trung Cộng
  2. Hoa Kỳ Dị - Câu chuyện xây tường

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)