Playing: Bắc Kinh và khả năng chống đỡ thương chiến

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Aug-2018
  1. Những ai nhiễm bệnh Thổ?
  2. Bắc Kinh và khả năng chống đỡ thương chiến

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)