Playing: Hoa Kỳ Dị - Tai Nạn Equifax trên Không gian Điện Não

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Oct-2017
  1. Đấu võ với Bắc Hàn - Đảng CSVN và Trung Cộng
  2. Hoa Kỳ Dị - Tai Nạn Equifax trên Không gian Điện Não

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)