Playing: Hiểu lầm của Erdogan tại Turkey

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Aug-2018
  1. Khủng hoảng Hối đoái là gì?
  2. Hiểu lầm về Turkey
  3. Hiểu lầm của Erdogan tại Turkey

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)