Playing: Liều thuốc đổ bệnh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Nov-2017
  1. Giá dầu thô đáng ngại?
  2. Liều thuốc đổ bệnh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)