Playing: Từ NAFTA đến USMCA

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Oct-2018
  1. Từ NAFTA đến USMCA
  2. Nhật-Mỹ hưu chiến mậu dịch

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)