Playing: Mỹ-Âu hưu chiến

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Jul-2018
  1. Mỹ-Âu hưu chiến
  2. Tai họa Thủy điện và Trí tuệ Điên khùng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)