Playing: Mâu thuẫn Mỹ-Hoa chưa dứt

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Mar-2019
  1. "Lưỡng Hội" tại Bắc Kinh
  2. Mâu thuẫn Mỹ-Hoa chưa dứt

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)