Playing: Liên Âu 2018: Ba trở ngại

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Dec-2017
  1. Liên Âu 2018: Ba trở ngại
  2. Trung Quốc Mị: Ba thách đố trước mắt cho Tập Cận Bình

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)