Playing: Đài VOA phỏng vấn về Việt Nam và APEC

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Nov-2017
  1. Tổng Thống Mỹ thăm Châu Á
  2. Việt Nam và APEC
  3. Đài VOA phỏng vấn về Việt Nam và APEC

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)