Playing: Trung Quốc Mị: Khó kiểm soát tín dụng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-Nov-2017
  1. Trung Quốc Mị: Khó kiểm soát tín dụng
  2. Hoa Kỳ Dị: Nước Mỹ tại Đông Á

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)