Playing: Chọn lựa giữa dân chủ và độc tài

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Nov-2018
  1. Ý nghĩa của Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ
  2. Chọn lựa giữa dân chủ và độc tài

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)