Playing: Những chỉ dấu kinh tế đáng ngại!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Mar-2019
  1. Những chỉ dấu kinh tế đáng ngại!
  2. Trung Cộng, mối nguy trước mặt

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)