Playing: Gánh nợ của Hoa Kỳ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Jan-2018
  1. Gánh nợ của Hoa Kỳ
  2. Cái gai Bắc Hàn trong quan hệ Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)