Playing: Thuật quỷ biển của Trung Hoa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-May-2019
  1. Thuật quỷ biển của Trung Hoa
  2. Thà thương chiến còn hơn tử chiến!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)